زلف هـندو

هر وقت هوای وبلاگ نویسی به سرم می زند؛اول از همه می روم سراغ بلاگفا،تا خیالم راحت شود هنوز پسوردش توی حافظه ام جا خوش کرده؛یک آهی می کشم از این بازار بی رونقش و بعد می دوم سمت بیان...حسابش را دارم،سه سال از آن روزهای پرشور وبلاگ نویسی ام میگذرد و من هنوز در حسرت همان شور و شوق نوشتن آن روزهایم.

فهیمه جاوری