زلف هـندو

حقیقت اش این است که آدم تا یک جایی می تواند خودش نباشد،از همان جا به بعد همه ی تلاشش را می کند تا باز بشود خودش!!! یک خود اصیل تر و عمیق تر!

فهیمه جاوری