زلف هـندو

من،فهیمه جاوری

همسری بیست و شش ساله هستم که در سر سودای نوشتن دارد...
پس از سالها وبلاگ نویسی در بلاگفا و بر باد رفتن آرشیو نگارش های چندساله به اینجا کوچ کردم،"بیان" را مکانی مطمئن یافتم برای به ثبت رساندن حرف ها و نوشته هایی که شاید چند سال بعد به آن ها بخندم
کارشناسی حقوقم را در دانشگاه تهران با هزاران هزار خاطره در بهمن نود و دو و  کارشناسی ارشدم را در رشته ی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان دانشگاه علامه طباطبائی تهران به پایان رساندم.

آینده چه خواهد شد نمی دانم...