زلف هـندو

من،فهیمه جاوری

همسری بیست و شش ساله هستم که در سر سودای نوشتن دارد...
پس از سالها وبلاگ نویسی در بلاگفا و بر باد رفتن آرشیو نگارش های چندساله به اینجا کوچ کردم،"بیان" را مکانی مطمئن یافتم برای به ثبت رساندن حرف ها و نوشته هایی که شاید چند سال بعد به آن ها بخندم
کارشناسی حقوقم را در دانشگاه تهران با هزاران هزار خاطره در بهمن نود و دو به اتمام رساندم و اکنون در مقطع کارشناسی ارشد،رشته ی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان دانشگاه علامه طباطبائی تهران پایان نامه می نویسم
پس از بیست و سه سال به همسری مردی از تبار باران در آمدم و امیدم به آن است که بتوانم در کنار او علوی و فاطمی زندگی کردن را تجربه کنم...
آرمان های جامعه ی اسلامی را تا آنجا که می توانم محقق کنم و فرهنگ بر باد رفته را احیا...
و شهادت پاداش صبر بر رنج ها و تلاش های دنیوی مان باشد . ان شا الله...