زلف هـندو

در همهمه ی موقعیت های حساس است که همیشه ذهن آدمی شروع می کند به فعالیت کردن های خارق العاده... درست در لا به لای کتاب ها و مقالات درسی است که بهترین ایده ها و دغدغه مندی و راه حل های فرهنگی و چه بسا اقتصادی پر پول به ذهنت خطور می کند آنقدر اغوا گرانه که دفتر و کتاب را می بندی و حساب و کتاب را شروع می کنی...بلاخره بعد بیست و چهار سال زندگی روح بلند پرواز آرمانگرایم فهمید به دنبال چه می گردد تشگی اش با چه سیراب پذیر است!

فهیمه جاوری