زلف هـندو


چهار سال پیش توی وبلاگ نوشتم:


 بدنمان مور مور میشود،دلمان میگیرد از شنیدن خبر سر بریدن سربازان بی گناه مرزبان...حسین "ع" و اهل بیتش که جای خود دارند...این روزها آدم ها را بخاطر عقایدشان،اشکهایشان و...زیر سوال نبریم!محرم،پر معرفت باد!


امسال هم بعد از چهار سال،تن بی سر،سرافراز می آورند،مدافع حریم و حرم...محرم،پرمعرفت باد! 

حججی های دیگر در راهند و در حال تکثیر...

فهیمه جاوری