زلف هـندو

"ا" آمده بود خانه ی مان...من از "ا" سراغ خیلی ها را گرفتم...همه رفته بودند،یکی تهران،آن یکی مشهد،دیگری آمریکا،دیگرتری کانادا،تورنتو،فرانسه و ... رفته بودند ؛ رفته بودند تا فتح کنند تمام دنیا را،یا نه! حتا اگر تمام دنیا را هم توان فتح ندارند به اندازه ی وسعش بروند و تلف نکنند عمرشان را...ببینند،رفته بودند تا بیشتر ببینند،بیشتر تجربه کنند...رفته بودند چرا که می دانستند :"راحلان طریق عشق هم می دانند که گاهی ماندن،در رفتن است...

یادم باشد،شروع همراهی ام را خدا با همین آیه رقم زد...و الذین هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله...
فهیمه جاوری