زلف هـندو

قبل ترها که بابا این ضرب المثل عربی را به کار می برد گاهی مخالفش بودم؛بابا می گفت اگر طلا را گم کنی،عین همان را می توانی توی بازار زرگرها پیدا کنی،اما اگر محبت را از دست دادی،یک سال بعد فراموشش میکنی...امروز؛بعد از قریب به چهار سال،آدمی که روزی جز نزدیک ترین آدم های روزگارم بود دیدم،من او را دیدم،او هم من را و هر دو خیلی ساده از کنار هم گذشتیم گویی هرگز همدیگر را ندیده ایم،نه حالا نه هیچ وقت دیگر

فهیمه جاوری