زلف هـندو

امروز یکی از خاص ترین روزهای خداست،نوزدهم فروردین،شرف شمس،روزی که دعاها به استجابت می رسد و اعمال خاص خودش را هم دارد...که خوشبختانه مصادف شده است با روز تولد این جانب! یک نوزدهم فروردینی هستم که امسال قصد دارد تفاوت خاصی را در شروع بیست و چهارسالگی ایجاد کند. نوزدهم فروردین 94 را در جلسات خواستگاری گذراندم و نوزدهم امسال را به محض ورودم به تهران و استقبال همسر محترم،یک راست عازم مقبره الشهدای شهرک شهید پرور محلاتی می شوم! سحرگاه خوبی خواهد بود،یک دست  باده و یک دست زلف یار... می روم تا یادم باشد این شنگول بازی های امروزم را مدیون دلاوری های آدم هایی هستم که در دیروزها جنگیدند و شهید شدند و خیلی های شان گمنام ماندند.
فهیمه جاوری