زلف هـندو

تا به حال ندیده بودمش حتا عکسش را همیشه فکر می کردم یک شکل دیگری دارد، ریخت و قیافه اش جور دیگری است درست شبیه این چند سالی که وبلاگش را می خواندم،برای خودم تصورش کرده بودم؛یک صورت معصوم، با مانتو شلواری که تقریباً فرم است و کمی گشاد، اندامش نه چاق نه لاغر ، حتا پیش خودم می گفتم او بیشتر مانتوی سورمه ای می پوشد؛ تا اینکه بلاخره دیدمش و گند خورد در تصورات چندین ساله ام...

یا از آدم ها تصور نسازید یا اگر ساختید هیچ گاه خواستار رو به رو شدن با واقعیت نباشید اگر هم روزی روزگاری احتمال دیدنش را دادید از خداوند منان بخواهید او را با تصورات تان هماهنگ کند یا تصورات تان را با واقعیات... و من الله توفیق

فهیمه جاوری