زلف هـندو

آخرش هم یک جا حرف خودم را به کرسی می نشانم و بعضی چیزها را حالی بعضی میکنم:
+باز خدا را صد هزار مرتبه شکر که به لطف قانون مهریه 120 سکه طلا شد و بس حالا هرچه می خواهند هزار تا صدهزار تا مهریه تعیین کنند و هی کلاس مهریه شان را بگذارند و هر که مهریه اش 14سکه باشد را مسخره کنند و بگویند بیشتر از 14تا هم نمی ارزید.
+نتیجه اینکه ارزش دختر را به سکه می دانند!
-نظر بنده اما چیز دیگری است:
بنیان یک زندگی اگر بنا باشد با سکه نگه داشته شود همان بهتر که نگه داشته نشود،نتیجه این که عدم اعتماد از سلامت دخترشان باعث می شود تضمین کت و کلفتی از آقای داماد بیچاره بگیرند!
هـــــــــــــــــــــــــــــــــان؟!
غیر از این است؟!
اصلا بیایید مهریه را معنی کنیم:وسیله ای برای نشان دادن میزان مهر و علاقه ی مرد به زن،حال آیا این مهریه هایی که با چک و چونه تعیین می کنند وسیله ی انتقال علاقه است؟جز این است که توی این دادگاههای خانواده به خاطرش هی شلوغ کاری می کنند و هی می روند و می آیند؟حالا هی دلتان را به کلاس گذاشتن مهریه تان خوش کنید...
پ.ن:مهریه تان بی چک و چونه کلاس گذاشتن دارد!

فهیمه جاوری